A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a ÁD Automobile Kft. (székhely: 9026, Győr, Víztükör utca 2/G;  adószám: 25019421208 ; ) által a www.adautomobile.hu internetes oldalon (továbbiakban: weboldalon), valamint a székhelyünkön alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleinket tájékoztassa. Az adatkezelési tájékoztató kizárólag az autóalkatrész kereskedelmi tevékenységünkkel összefüggésben értelmezhető.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: ÁD Automobile Kft.

Székhely: 9026, Győr, Víztükör utca 2/G

Telefonszám: +36202186334

E-mail-cím: adamhorvath@adautomobile.hu

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot kivételesen kezelünk, tekintettel arra, hogy elsősorban egyéni vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, más jogi személyekkel állunk kapcsolatban és e kapcsolatok során személyes adatokhoz általuk sem férünk hozzá.

A honlapunkon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez a név és az elektronikus levelezése cím beírása szükséges.

Amennyiben magánszemély veszi igénybe a szolgáltatásainkat, a számlázási ill. szállítási név és cím kerül rögzítésre, manuálisan.

Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat.

Telefonon történő megrendelések esetén a számlázási ill. szállítási adatok kerülnek rögzítésre, manuálisan.

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Minden alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a hívó számítógép számítógépes rendszeréről.

A következő személyes adatok gyűjtésére kerül sor:

 • A böngésző típusára és a használt verzióra vonatkozó információk
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó internetszolgáltatója
 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Azok a weboldalak, ahonnan a felhasználó rendszere a weboldalunkra érkezik
 • Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a mi weboldalunkról nyit meg

Ezeknek a hozzáférési adatoknak a kezelése szükséges a weboldal látogatásának lehetővé tételéhez, valamint rendszereink állandó működésének és biztonságának biztosításához. A hozzáférési adatokat az előzőekben leírt célokból ideiglenesen belső naplófájlokban is tároljuk, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a weboldalunk használatáról, hogy továbbfejlesszük weboldalunkat a látogatók használati szokásainak figyelembevételével (pl. ha nő a mobileszközök aránya, amelyekkel az oldalakat elérik), és hogy általános adminisztrációs szempontból karbantartsuk weboldalunkat.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontja, amennyiben az oldal meglátogatása egy szerződés előkészítése vagy teljesítése során történik, egyébként pedig a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. pontjának f) alpontja a rendszereink állandó működéséhez és biztonságához fűződő jogos érdekünk miatt.

Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség az adatgyűjtés céljának eléréséhez. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatgyűjtés esetében ez akkor történik, amikor az adott munkamenet befejeződött. Az adatok naplófájlokban történő tárolása esetén ez általában legkésőbb hét nap elteltével történik meg. Ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlődnek vagy elidegenednek, így az oldalt meglátogató ügyfél hozzárendelése már nem lehetséges.

Google Analytics

Weboldalunk a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google-től kapott információk alapján az adatvédelmi kérdésekben a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) a kapcsolattartó.

A Google Analytics sütiket és hasonló technológiákat használ, hogy elemezze és javítsa weboldalunkat az Ön felhasználói viselkedése alapján. A Google az így nyert információkat annak érdekében kezeli, hogy a weboldal használatát kiértékelje, a weboldal üzemeltetői számára a weboldal tevékenységéről szóló jelentéseket állítson össze, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek körébe tartozik remarketing-célcsoportok, illetve listák készítése, valamint releváns hirdetések megjelenítése a Google Display és keresési kampányokban (remarketing), továbbá a honlap látogatóira vonatkozóan az életkor, a nem és az érdeklődési kor meghatározása és csoportokra bontása (Conversion Tracking) annak érdekében, hogy a reklámhirdetések a megfelelő célcsoportokhoz legyenek igazíthatók. Az ebben az összefüggésben keletkező adatokat a Google az Egyesült Államokban található szerverre továbbíthatja kiértékelés céljából, és azokat ott tárolhatja.

A Google Analyticshez a következő adatvédelmi beállításokat végeztük el:

 • IP-anonimizálás (az IP-cím lerövidítése a kiértékelés előtt, hogy ne lehessen visszakövetkeztetni az Ön személyazonosságára)
 • A régi naplók automatikus törlése/a megőrzési idő korlátozása
 • Kikapcsolt hirdetési funkció (beleértve a GA Audience-en keresztül történő célcsoport-remarketinget)
 • Letiltott személyre szabott hirdetések
 • Letiltott mérési jegyzőkönyv
 • Kikapcsolt oldalak közötti követés (Google jelek)
 • Letiltott adatmegosztás más Google termékekkel és szolgáltatásokkal

A Google Analytics a következő adatokat kezeli:

 • anonimizált IP-cím;
 • közvetítő URL (korábban meglátogatott oldal);
 • megtekintett oldalak (dátum, idő, URL, cím, tartózkodási idő);
 • letöltött fájlok;
 • más weboldalakra mutató linkekre kattintás;
 • bizonyos célok elérése (konverziók);
 • műszaki információk: operációs rendszer; böngésző típusa, verziója és nyelve; eszköz típusa, márkája, modellje és felbontása;
 • hozzávetőleges tartózkodási hely (ország és város, ha van, az anonimizált IP-cím alapján);
 • demográfiai jellemzőkre és érdeklődési körre vonatkozó adatok.

A Google Analytics a következő sütiket állítja be a megadott célra, a megfelelő tárolási idővel:

 • „_ga” 2 évig és „_gid” 24 óráig (mindkettő a weboldal látogatóinak felismerésére és megkülönböztetésére szolgál a felhasználói azonosító alapján);
 • „_gat” 1 percig (a Google szerverekre irányuló kérések csökkentése érdekében);

A Google-lal adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google Analytics használatára vonatkozóan, valamint általános szerződési feltételeket kötöttünk arra az esetre, ha személyes adatokat továbbítunk az Egyesült Államokba vagy más harmadik országokba.

További információk a Google adatvédelmi szabályzatában olvashatók.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvételi és az ajánlatkérő űrlap kitöltése, valamint a hírlevélre feliratkozás esetén.

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

A tudomásunkra jutott adatokat jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Rendelkezés személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy ügyfelünk személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az ügyfelünk megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a tovább tároljuk a személyes adatot, ezt követően töröljük.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítunk, felhasználunk.

Adatbiztonsági intézkedések

Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz ÁD Automobile Kft illetve ROI WORKS Kft. és munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Egyéb információk

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, ügyfelein a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).